Binnen de actieve monitoring zoekt Sundata we naar onregelmatigheden in de data die we van systemen binnen halen. Zo analyseren we opbrengstdata aan de hand van weerdata. Als we een patroon herkennen met wegvallende opbrengsten in combinatie met voldoende instraling gedurende meerdere, opeenvolgende dagen, markeren we een systeem met het label “Schaduw”.

Op de Plants en Issues pagina zie het parasolletje om aan te geven dat het systeem waarschijnlijk last heeft van schaduw op een bepaald moment op de dag.

Ochtend of namiddag schaduw?

We maken onderscheid tussen schaduw aan het begin en einde van de dag. Op de installatie pagina zie dit onderaan de performances tab.

Wat kan je met schaduw detectie?

De analyse schaduw detectie helpt jou vervolgens om sneller tot conclusies te komen wanneer je probeert te achterhalen waarom een installatie achterloopt op de verwachtte opbrengst . Bij een onderpresterende installatie met structurele schaduw kan dit als argument gebruikt worden om de opbrengstbelofte te verlagen.

Oorzaken van schaduw

Bij huizen op het dak:

  • Dakkapel

  • Schoorsteen

  • Pijpjes (cv ketel, afzuiger, ventilatie e.d. )

  • Hoger dak van de buren

Bij bedrijfspanden op het dak:

  • Apparaten (koelunits, ventilatoren e.d )

  • Hoger gelegen daken

Omgeving

  • Bomen

  • Hoge panden

  • Hoogspanningsmasten en antennes

Health page & status e-mail

Op de Health page valt eventuele schaduw onder het kopje “Other” ⚠️. In onze dagelijkse status e-mail is het label “Shade” niet opgenomen. Dat is omdat er geen actie te ondernemen is aan de hand van deze bevinding.

Heb je het antwoord gevonden?