Bij een nieuw systeem hoort altijd een opbrengst belofte. En als installateur wil je weten of een systeem die belofte gaat halen.

Long Term Performance Monitoring

De prestatiebewaking op lange termijn vind je onder de nieuwe tab: Long Term.

De prestatiebewaking kijkt naar een geheel jaar en start op de datum waarop de installatie geactiveerd is op Sundata. Bij een installatie die op 23 mei is gestart loopt de prestatie bewaking tot 23 mei het volgende jaar en start vervolgens weer opnieuw.

De prestatiebewaking is simpel en doeltreffend. Het geeft de de verhouding tussen hoeveelheid zonne-energie in de verstreken periode en of dit overeenkomt met de gerealiseerde opbrengst. Hierbij wordt rekening gehouden met meer of minder zonne-energie in de periode.

Indicator

De prestatiebewaking kijkt of er nog een reële kans is dat de belofte in het lopende jaar gehaald gaat worden. Als de installatie in de winter geïnstalleerd wordt en in het voorjaar iets achter loopt dan heeft deze bijvoorbeeld nog een hele zomer om te presteren.

De indicator gaat aan als de kans toeneemt dat de opbrengst niet gehaald gaat worden. Richting het einde van de periode is er minder kans op te compenseren en zal er dus sneller een indicator aan gaan.

Een installatie loopt op dit moment achter en de kans dat dit vanzelf nog ingehaald wordt is laag. De installatie moet in de komende periode meer dan 10% extra presteren.

Voorbeeld indicator:

  • Installatie start op 1 december.

  • Op 1 augustus loopt de opbrengst 10% achter op de prognose.

  • In de rest van de periode moet de installatie 20% beter te gaan presteren.

Wat is de oorzaak als de beloofde opbrengst niet gehaald wordt?

Als de beloofde opbrengst niet gehaald lijkt te worden dan gaat er iets mis. Globaal kunnen er 2 dingen mis gaan:

  • De belofte klopt niet. Hierbij speelt onderschatte impact van schaduw vaak een grote rol. Of er is wel een goede belofte gedaan maar deze is verkeerd ingevuld op SunData.

  • Er is iets kapot. De installatie heeft een tijd niet gewerkt en/of is voor een deel kapot. Ingrijpen is noodzakelijk.

Grijp in!

Wat moet je doen als de beloofde opbrengst niet gehaald wordt?

Als de belofte niet gehaald wordt zijn klanten ontevreden en dat wil niemand. Tijd om in te grijpen.

1. Storing geweest en oorzaak bekend

Soms heeft een systeem in storing gestaan en is dit bekend.

  • Oplossing: Indien de eigenaar / bewoner op de hoogte is kan de opbrengstbelofte voor de betreffende periode aangepast worden op het tabblad Long Term.

2. Administratief

Controleer eerst of de belofte klopt. Komt deze overeen met de originele belofte op de offerte.

  • Oplossing: Corrigeer de P90 opbrengstbelofte (Zie: Meter instellingen aanpassen). Pas de P90 belofte alleen aan indien de ingevulde waarde af wijkt van het oorspronkelijke belofte in de offerte.

Kom je er achter dat de opbrengstbelofte wel overeen komt met de originele belofte op de offerte maar niet realistisch is? Neem dan contact op met de eigenaar / bewoner. Maak nieuwe afspraken en indien akkoord pas de P90 aan.

3. Oorzaak onbekend

Indien een installatie achterloopt op de verwachting en de oorzaak is niet bekend dan moet dit onderzocht worden.

  • Controleer de status en overige indicatoren.

  • Noteer eventuele bevindingen bij de notes en hou de installatie in de gaten.

  • Grijp indien nodig in door een inspectie op locatie.

Vragen over Long Term Performance Monitoring of individuele installaties? Neem contact op via de chat.

Heb je het antwoord gevonden?