Sundata berekent de verwachte opbrengst en controleert de daadwerkelijke opbrengst van zonnepanelen met 3 unieke algoritmes. Ieder algoritme heeft eigen specifieke eigenschappen en past daarmee het beste bij een bepaalde periode.

1. Dag-analyse: opbrengstscore (yield score)

Hiervoor wordt de dag-analyse gebruikt:

 • Snel herkennen problemen

 • Opsporen specifieke problemen zoals schaduw, vervuiling etc.

Per uur selecteert het algoritme andere* vergelijkbare en goed presterende installaties binnen het gehele Sundata platform. Hierbij houdt het rekening met afstand, het weer, de omstandigheden en de specifieke installaties instellingen zoals oriëntatie helling, locatie, etc.

 • Dit algoritme berekent een verwachte opbrengst op basis van statistische formules zonder de daadwerkelijke opbrengst te weten.

 • De daadwerkelijke opbrengst wordt vergeleken met de berekening van het algoritme (verwachting)

Waar vind je de dag-analyse?

Kies ‘Plants’ > selecteer de specifieke plant > kies tab ‘Performance’. Selecteer de dagen die je wilt bekijken (maximaal 7 om het overzichtelijk te houden) en selecteer de optie hours om de uren te kunnen zien.

Zie je geen Expected (het gele vlak of de grijze balkjes bij dagen) dan is er op dit moment nog geen analyse mogelijk. Elke maand wordt opnieuw bepaald of er voldoende én betrouwbare refentie systemen zijn. Tip: Zoom uit naar week of maand en je maakt gebruik van de andere analyses.

* Het algoritme kijkt naar andere plants binnen het Sundata platform. Uiteraard is alle data geanonimiseerd en gebruiken we het alléén ter referentie. Data van alle Sundata gebruikers wordt anoniem gebruikt om zo de meest betrouwbare voorspellingen en vergelijkingen te komen. Deze gegevens zijn nooit herleidbaar. Zo draagt iedereen bij aan de kwaliteit van het platform.

Per dag wordt de opbrengst score (yield score) bepaalt.

Selecteer de gewenste periode die je wilt bekijken en selecteer Yield Scores.

Zie hieronder de daganalyse in actie op het Plant dashboard op de tab Performance.

Het systeem wordt vergeleken met de beste vergelijkbare systemen in de buurt, daarmee is een yield score dus altijd een relatieve score (ofwel afhankelijk van de omgeving). Een yield score tussen de 0,8 en 1,0 is vaak een goede score want dan is de installatie waarmee vergeleken wordt bijna gelijk. Het zegt dus zowel iets over de installatie zelf als over (referentie) installaties in de buurt waarmee vergeleken wordt.

2. Maand-analyse: prognose verhouding

Hiervoor wordt de maand-analyse gebruikt:

 • Inzichtelijk maken grotere storingen en gemiste opbrengst

 • Aantonen seizoenseffecten

 • Opsporen onjuiste verwachting t.a.v. de opbrengst

Zo werkt de maand-analyse:

 • De maandverdeling wordt met de meter parameters opgehaald bij PVGIS (gevalideerde zonnepanelen prestatie tool van de europese commissie)

 • De opbrengstverwachting voor die maand wordt gecorrigeerd met de daadwerkelijke instraling in verhouding tot het langjarig gemiddelde.

 • De daadwerkelijke opbrengst wordt vergeleken met de verwachting dat wordt berekend door het algoritme. Dit resulteert in een verhouding. Is de verhouding 100% dan scoort het systeem exact zoals verwacht. Boven de 100% dan is er meer opbrengst dat verwachting en onder de 100% is er minder opbrengst dan verwachting.

Waar vind je de maand analyse?

De maandanalyse vind je op het plant dashboard. Selecteer de gewenste periode (1 of meerdere maanden). De verhouding groene balk (daadwerkelijke opbrengst) versus grijze balk (opbrengst verwachting) vormen de prognose verhouding (forecast ratio)

3. Jaar-analyse

Hiervoor wordt de jaar-analyse gebruikt:

 • Vroegtijdig opsporen installaties die de verwachting niet waar gaan maken.

 • Het volgen van de belofte die anders kan zijn dan de verwachting.

 • Een snelle blik om eindgebruikers goede service te kunnen verlenen.

Op langere termijn gaat het vooral om het waarmaken van de opbrengst belofte naar jullie gebruikers of huurders. De belofte ligt in de praktijk vaak lager dan de verwachting omdat hier een bepaalde marge in zit voor de garantie. De belofte betreft de opbrengst wat afgesproken is met de klant of eindgebruiker. Op basis van dit getal werkt de jaaranalyse. Dit getal vul je zelf in en is indien noodzakelijk ook aanpasbaar. ]

De jaar-analyse houdt alleen rekening met het weer. Verder trekt het zich niets aan van de de oorzaak en kijkt op dezelfde manier naar de prestatie zoals een eindgebruiker er ook vaak naar kijkt. Deze analyse toont of er (nog) een kans is dat de beloofde opbrengst gehaald wordt.

Waar vind je de jaar-analyse?

De jaar-analyse vind je op het plant dashboard onder het tabje Long Term.

Heb je het antwoord gevonden?