Het Sundata Platform werkt met een stoplicht systeem. Groen is goed, Oranje is opletten en Rood is actie. De status van een installatie kan bestaan uit verschillende sub-statussen. De sub-status met de hoogste impact bepaalt de status van de gehele installatie.

Een statusbepaling kan op twee manieren tot stand komen. Sundata kan de status bepalen na het uitvoeren van de analyse. De status kan bepaalt worden door direct de informatie van de bron over te nemen. Denk bij een bron bijvoorbeeld aan een omvormer of bruto productie meter.

Status bepaling door Sundata

Omschrijving

Oorzaak

Oplossing

Er is geen opbrengst.

Neem z.s.m. contact op met de klant om dit te controleren en op te lossen.

Omschrijving

Oorzaak

Oplossing

BPM: De meter geeft geen opbrengst data door.

De meter krijgt geen spanning of heeft geen bereik.

Artikel: Nieuw systeem
Artikel: Bestaand systeem

Omvormer: De omvormer geeft geen opbrengst data door.

De internetverbinding van de omvormer is verbroken.

Herstel de internetverbinding

Status bepaling door bron

Omschrijving

Oorzaak

Oplossing

De BPM of omvormer geeft een foutmelding die veel impact heeft op de prestatie van het systeem.

Diverse systeem storingen afhankelijk van gebruikte apparatuur.

Controleer de foutmelding.

De omvormer geeft een foutmelding die van invloed is op de prestatie van het systeem.

Diverse systeem storingen afhankelijk van gebruikte apparatuur.

Controleer de foutmelding.

De omvormer geeft een foutmelding die niet direct invloed heeft op de prestatie van het systeem.

Diverse systeem storingen afhankelijk van gebruikte apparatuur.

Controleer de foutmelding. Zeker in combinatie met Performance meldingen van Sundata.

De installatie heeft geen verbinding met het internet.

Internet verbinding (wifi, ethernet e.d) is verstoord. Komt ook vaak voor bij verandering in netwerk bij b.v. nieuwe router.

Neem contact op met de klant om de verbinding te herstellen.

Het is nu niet mogelijk om de status van de omvormer uit te lezen.

Of de omvormer portal is op dit moment niet bereikbaar of de rechten staan niet goed ingesteld.

Als er geen overige status bepalingen zijn is dit geen probleem.

Het is voor de 3e dag op rij niet mogelijk om de status van de omvormer uit te lezen.

De rechten staan niet goed ingesteld.

Neem contact op met Sundata.

De BPM of omvormer is succesvol uitgelezen.

N.v.t.

N.v.t.

Heb je het antwoord gevonden?